Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubas Santaka

Tavo negalia - ne kliūtis. Ateik, prisijunk, judėk ir integruokis!


 "Tavo negalia - ne kliūtis. Ateik, prisijunk, judėk ir integruokis!"

Neįgaliųjų dalyvavimas Lietuvos čempionatuose.


Veiklos: 

 • Bočia ir badmintonas;
 • Sportinis šaudymas;
 • Plaukimas;
 • Šaškės, šachmatai, biliardas.

 Projektą įgyvendina Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubas "Santaka" kartu su Kauno miesto savivaldybe. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-04-01 - 2021-12-31. Informaciją apie vykdomą projektą bus talpinama Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubo "Santaka" internetinėje svetainėje www.nsksantaka.lt, facebook paskyroje:
https://www.facebook.com/nsksantaka.

 

 2021 m. rugpjūčio 5 d. Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU arba projekto vykdytojas) ir VšĮ Centrinė projekto valdymo agentūra pasirašė projekto „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“, Projekto Nr.  SP2021-1-104 (toliau –  Projektas) įgyvendinimo – finansavimo sutartį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-08-05 - 2023-08-04.

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Projekto išlaidų suma –  786 220,49 EUR.

LSMU Projektą vykdo kartu su partneriais Kauno apskrities Parkinsono draugija ir Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubu „Santaka“.

Projekto tikslas: ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę modernizuojant LSMU sporto bazės infrastruktūrą.

Projekto uždavinys: rekonstruoti sporto aikštyną, pritaikant tikslinių grupių poreikiams.

Planuojami rezultatai:

·        Modernizuota LSMU sporto bazė užtikrins tinkamas sąlygas tikslinei grupei ja naudotis ne trumpiau nei 3 metus pasibaigus projektui.

·        Bus organizuojamos ne mažiau kaip 4 sporto šakų (futbolo, krepšinio, lauko teniso, tinklinio, lengvosios atletikos ir kt.) fizinio aktyvumo pratybos, treniruotės.

·        Nuolatos sportuos daugiau kaip 505 asmenys.

Netiesioginiai projekto naudos gavėjai: neįgaliųjų artimieji, LSMU sporto bazėje sportuojančių artimieji, tėvai ir mokytojai, Kauno miesto savivaldybė, valstybė.


„NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ 2020″

Projekto tikslas – integruoti Kauno krašto neįgaliuosius į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą.

Projekto uždaviniai:

 • propaguoti sveiką gyvenseną;
 • kviesti į nuolatines treniruotes, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;
 • sudaryti sąlygas neįgaliesiems treniruotis, varžytis, bendrauti ir bendradarbiauti  ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.
 • diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;
 • siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis.

Projektą įgyvendina Kauno krašto invalidų sporto klubas „Santaka“ kartu su Kauno miesto savivaldybe.

Projekto įgyvendinimo rezultatai

Kiekybiniai: Kauno krašto invalidų sporto klubas kartu su Kauno miesto savivaldybe vykdydami projektą ir jame numatytas veiklas integravo 102 Kauno miesto neįgaliuosius į visuomenę per kūno kultūrą. Sudalyvauta 13-oje Lietuvos neįgaliųjų federacijos rengiamuose čempionatuose. Sudalyvauta 6-iuose Lietuvos neįgaliųjų sporto klubų rengiamuose turnyruose. Dalyvauta 5-iose Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacijos rengiamuose rekreaciniuose renginiuose. Dalyvauta "Žmonių su negalia festivalyje" Klaipėdoje. Dalyvauta Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacijos rekreaciniuose renginiuose, bei badmintono čempionate. Klubo sportininkai tapo atskirų šakų Lietuvos čempionais ir prizininkais.

Kokybiniai: pasiekta, kad klubo nariai propaguoja sveiką gyvenseną; klubo nariai lanko nuolatines treniruotes, integruoti įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turintys neįgalieji, sudaromos sąlygos neįgaliesiems treniruotis, varžytis, bendrauti ir bendradarbiauti  ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų, įdiegta kūno kultūra ir sportas, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių; pasiektas klubo narių dalinis sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymas kūno kultūros ir sporto pagalbos priemonėmis.

Integracinis sportas ir fizinis aktyvumas. Ateik, prisijunk ir judėk!

2020-06-01 – 2020-12-31

Tikslai:

 • Didinti ir plėtoti bendruomenių žmonių (tame tarpe su negalia) fizinį aktyvumą ir jų užimtumą integracinėmis sporto šakomis Kauno rajone.
 • Įtraukti 30 skirtingų bendruomenių žmonių užsiimti nuolatinėmis fizinio aktyvumo veiklomis ir integracinio sporto šakomis (integruotis į visuomenę per sportą plėtojant ir populiarinant integracinio sporto šakas, sudarant sąlygas sportuoti, mankštintis, suformuoti sveikos gyvensenos įpročius, skatinti fizinio aktyvumo ir sporto įgūdžiais pagrįstą kultūrą ir sveikatos stiprinimui palankią aplinką.
 • Siekti, kad būtų patenkintas mažiau galimybių turinčių, bet norinčių sportuoti ir gerinti savo fizinį pajėgumą gyventojų poreikis, didinti fiziškai aktyvaus laiko praleidimo formų įvairovę.
 • Gerinti žmonių sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, ugdyti socialinę ir fizinę aplinką, socialinę integraciją į visuomenę propaguojant, plėtojant, organizuojant dalyvavimą sportinėje ir sveikatingumą skatinančioje veikloje.

Uždaviniai:

 • Didinti ir plėtoti bendruomenių žmonių (tame tarpe su negalia) ffizinį aktyvumą ir jų užimtumą integracinėmis sporto šakomis.
 • Įtraukti bendruomenių asmenis į projekto veiklas.
 • Siekti projekto dalyvių fizinio aktyvumo ir jų nuolatinio užimtumo integracinėmis sporto šakomis (reguliariai, 2 kartus per savaitę).
 • Plėtoti integracinio sporto šakas.

Projektą įgyvendina Kauno krašto invalidų sporto klubas „Santaka“ kartu su Kauno rajono savivaldybe. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-06-01 – 2020-12-31.


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!